stichting empty memories
kennis- en documentatiecentrum


Postadres:
Arthur van Schendeldreef 19
3069 WL Rotterdam   

email: emweringh@chello.nl

 

De Stichting Empty Memories is opgericht in 1998 en sinds 2001 een stichting.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. nr. 24323239  

 

Organisatie en medewerkers:

De Stichting Empty Memories (sectie-professionals) is een kennis- documentatiecentrum voor professionals werkzaam in de GGZ, met als specialisatie psychotrauma, p.t.s.s. en dissociatieve stoornissen.
Het kennis- en documentatievcentrum bestaat uit een uitgebreidde databank met met nieuw verschenen wetenschappelijke artikelen, onderzoeken en literatuur over dit onderwerp en klassieke werken. Dit doet zij door het ter kennis stellen aan dezen en middels een uitgebreidde databank.

Tevens geeft zij lezingen, telefonische- en schriftelijke informatie en brengt voorlichtingsmateriaal uit.

De Stciting Empty Memories (sectie lotgenoten) is een belangenvereniging voor mensen met dissociatieve stoornisen en bevordert het lotgenoten contact, tevens voor partners en kinderen van deze cliënten. Zoveel mogelijk is zij clienten behulpzaam bij het zoeken naar een psychotherapeut, ter zake kundig op het gebied van trauma verwerking en dissociatieve stoornissen.

De Stichting Empty Memories (sectie-professionals) is een kennis- documentatiecentrum voor professionals werkzaam in de GGZ, met als specialisatie psychotrauma, p.t.s.s. en dissociatieve stoornissen.
Het kennis- en documentatievcentrum bestaat uit een uitgebreidde databank met met nieuw verschenen wetenschappelijke artikelen, onderzoeken en literatuur over dit onderwerp en klassieke werken. Dit doet zij door het ter kennis stellen aan dezen en middels een uitgebreidde databank.

Sinds haar oprichting geeft en geeft zij informatie aangaande psychotrauma en dissociatieve stoornissen aan beroepsgroepen, instellingen, belangstellenden etc. Dit gebeurd middels lezingen, voorlichtingsmateriaal, telefonische vragen van cliënten en/of belangstellenden.

Empty Memories is opgericht in 1998 en sinds 2001 een stichting.

 
Emma van Weringh - voorzitter
beeldend kunstenaar abk / multimedia design
   
Maureen Vos - Algemeen Bestuurslid
socioloog drs. / dans-aerobicsdocent
   
Verschillende reeds ondernomen activiteiten:
  • Lezing op het congres voor de NVVDS (Nederlands Vlaamse Vereniging voor Dissociatieve Stoornissen) (2003)
  • Opstelling en samenstelling van vragenlijsten om te komen tot een betere behandeling van mensen met een dissociatieve stoornis, alsmede een breder begrip te kweken aangaande de ervaringen van deze clienten met de hulpverlening (2002)
  • Doorlopende activiteiten voor clienten: het geven van begeleiding, voorlichting zoals in beleidsplan beschreven.
  • Organiseren van bijeenkomsten voor lotgenoten.
  • Overlegorgaan met derden (1999 tot heden)
  • Het doorlopend verstrekken van informatie en wetenschappelijke artikelen en literatuur, aan professionals en derden.
  • Organisatie ritueel misbruik symposium; "Symposium on psychic trauma and dissociation" Utrecht, the Netherlands (1999) - (proceedings uitverkocht.) (1999)
  • Verschillende voorlichtingsdagen aangaande dissociatieve stoornissen.
  • Twee maandelijks uitgave van een papieren nieuwsbrief. (gestopt in 2000)

 

Giften en donaties

U kunt het werk van de Stichting Empty Memories steunen door een bijdrage te storten op girorekening: 92 72 425 t.n.v. de Stichting Empty Memories.

De Stichting Empty Memories is een rechtspersoon, ingeschreven bij de K.v.K. te Rotterdam, onder nr.: 24323239
 

Beleidsplan 2002 - 2007:

De Stichting Empty Memories stelt zich ten doel om kennis en kunde, aangaande psychologisch trauma en met name de dissociatieve stoornissen te bevorderen. Alsmede preventie in de maatschappij te vergroten door een differentiatie aan studenten, professionals, hulpverleners en belangstellenden informatie te verschaffen.

Zelfstandig, maar in relatie met de geestelijke gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek zich verder te ontwikkelen en te manifesteren.

Het geven van voorlichting aan beroepsgroepen en/of instellingen in de ggz of aanverwant, door middel van het uitgeven van folders, documentatiemateriaal en het organiseren van lezingen, workshops en congressen.

Voor hulpverleners, therapeuten en wetenschappelijk onderzoekers een forum te bieden tot inhoudelijke verdieping en ervaringsuitwisseling

Cliënten, waar mogelijk, te begeleiden en hen een ontmoetingsplaats bieden waar informatie gevonden -en gediscussieerd kan worden en ervaringen kunnen worden uitgewisseld met lotgenoten, om het isolement te doorbreken.

Ondersteuning te geven ter aanvulling op trauma-therapie, ter herkenning van het probleem en als lotgenotenzorg.

Ondersteuning, informatie en begeleiding te geven aan partners en kinderen van mensen met een dissociatieve stoornis en ook hen een ontmoetingsplaats te bieden om ervaringen uit te kunnen wisselen.

 

 

© stichting empty memories